TYÖ-JA PERHE-ELÄMÄ

Joskus työ valtaa tilaa elämässä niin paljon, että ne elämän tärkeimmät asiat eivät enää meinaa mahtua siihen. Arjen voimavarat perheen kanssa olemiseen, ystävien tapaamiseen ja omiin harrastuksiin ovat tärkeitä ja on tärkeää pitää huolta siitä, etteivät nämä voimavarat kulu kokonaan työpäivän aikana.

Työpaikalla työ-ja perhe-elämän yhteensovittamisen huomioiminen voi parhaimmillaan sitouttaa ja motivoida työntekijää enemmän kuin mikään muu työpaikan toimenpiteistä. Etenkin pienten lasten vanhemmat voivat potea syyllisyyttä ja stressiä useista hoitovapaapäivistä sairaiden lasten hoitamiseksi sekä kasaantuvista työtehtävistä näiden poissaolojen vuoksi. Tässä on vaarana, että stressitila nousee ja työtehtävät kasaantuvat entisestään eikä työntekijä pääse enää palautumaan perhe-elämän ja työn kuormituksesta.

Työnantajana sinä voit tehdä paljonkin hyvinvoivan työntekijäsi vuoksi. Valmennuksessa asiaa voidaan käydä läpi niin esihenkilön kuin työntekijänkin näkökulmasta ja pohtia joko yksin tai yhdessä toimivia keinoja, jotka auttavat työntekijää jaksamaan töissä paremmin. Joskus jo pelkkä työn organisointi voi olla riittävä toimenpide, joka auttaa työntekijää jaksamaan.

Muistathan, että aina syyt työuupumukseen eivät ole työperäisiä. Meillä kaikilla on työn ulkopuolinen elämä ja siellä voi olla moninaisia syitä, jotka lisäävät kuormitusta joka näkyy työsuorituksessa. Työntekijän kokonaisvaltaisen elämäntilanteen huomioiminen on parasta johtajuutta mitä voi olla.