VUOROVAIKUTUS

Vuorovaikutus on tärkein sujuvan ja toimivan työskentelyn lähtökohta. Toimiva vuorovaikutus ja kommunikointi työyhteisössä lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta, työn selkeyttä ja yhteistyötä.

Vuorovaikutus ei ole pelkästään sanottuja sanoja ja kirjoitettuja viestejä. Vuorovaikutusta tapahtuu työyhteisössä koko ajan niin sanallisesti kuin sanattomastikin. Jokainen ymmärtää asioita omasta näkökulmastaan käsin ja vuorovaikutuksessa on aina tulkinnalle varaa.

Vuorovaikutuksen haasteita lisäävät etätyö, puutteellinen viestintä, ennakkoasenteet, puolueellisuus ja välinpitämättömyys. Myös väsymys ja uupumus vaikuttavat tapaan kommunikoida.

Valmennus lisää työyhteisön vuorovaikutustapoja, yhteisiä pelisääntöjä ja auttaa näkemään erilaisia kommunikointitapoja ja ymmärtämään niitä. Valmennuksessa tutkitaan sanatonta viestintää ja sanojen merkityksiä. Vuorovaikutusvalmennus on hyödyllistä myös esihenkilöille paremman henkilöstöjohtamisen tueksi.