TYÖHYVINVOINTI

Hyvinvoiva työntekijä on yrityksen arvokkain asia

Sairauspoissaolopäivän hinta yritykselle on noin 350e. Panostamalla työntekijöiden hyvinvointiin ja työn kuormittavuuden ennaltaehkäisyyn, voidaan yrityksessä säästää huomattavia summia.

Jos työpsykologin palvelut tuntuvat liian raskailta ja jos työnohjaus ei ole oikein kohdennettua työntekijän jaksamisen parantamiseksi, on valmentaja silloin oikea henkilö. Valmentaja on kuin mielen Personal Trainer.

Valmentajan kanssa uupumisriskin kanssa kamppaileva työntekijä pääsee kartoittamaan jaksamiseensa vaikuttavat tekijät, pohtimaan työ- ja perhe-elämänsä yhteensovittamista ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä etsimään merkityksellisyyttä omalle työlleen ja sitä kautta voimaantumaan ja jaksamaan paremmin. Parhaassa tapauksessa väsymys ja uupumus eivät aiheuta sairauspoissaoloja lainkaan, mikäli asiaan reagoidaan tarpeeksi ajoissa.

Valmennus antaa työntekijälle:

 • Motivaatiota
 • Voimavaroja
 • Ratkaisuja työn organisointiin
 • Välineitä työstä palautumiseen
 • Kokonaisvaltaista hyvinvointia
 • Energiaa

Valmennus antaa yritykselle:

 • Hyvinvoivan työntekijän
 • Itseään arvostavan ja omasta hyvinvoinnistaan huolehtivan työntekijän
 • Voimavaroistaan huolehtivan työntekijän
 • Motivoituneen työntekijän
 • Sitoutuneen työntekijän