VALMENNUS

Mitä valmennus on?

Valmennus on pysähtymistä oman elämän äärelle. Valmennus on pohtimista, keskustelua ja ratkaisujen löytämistä. Valmennus on oman elämäntilanteen kokonaisvaltaista selkeyttämistä.

Valmennus on ratkaisukeskeinen toimintamalli, jonka avulla valmennettava saavuttaa itselleen asettamansa tavoitteet. Valmennus on tavoitteellista ja askel askeleelta etenevää toimintasuunnitelman toteuttamista.

Valmennus on hyvin käytännönläheistä ja konkreettista. Keskitymme juuri niihin arjen ja työn asioihin, joihin juuri sinä kaipaat muutosta.

Valmennuksen eteneminen:

 • Nykyisen elämäntilanteen kartoitus
 • Tavoitteiden asettaminen
 • Toimintasuunnitelman laatiminen

Valmennuksessa käytettävät työskentelymenetelmät:

 • Haitallisten ajatusmallien muokkaaminen
 • Läsnäoloharjoitukset
 • Arvojen mukainen elämä
 • Omat rajat
 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi
 • NLP
 • Mielikuvaharjoitukset: ajatusten ja tunteiden muokkaaminen
 • Ajanhallinnan harjoitukset
 • Stressin vähentämisen harjoitukset sekä paljon, paljon muita menetelmiä joista valitsemme jokaisen tilanteeseen sopivat tavat työstää omaa elämäntilannettaan